Smalsporede industribanelokomotiver
space

  ID: 231 
Foto: Edit Laursen 26072007 
Foto Tekst:  

Lokomotiv Producent: Grimstrup Trolje 
Type:
Bygge Nr.:
Ejer: Vester Åstrup Dambrug ApS 
Tilgået År:
Lokalitet:
Landsdel:
Lb. Nr.:
Nuværende Sporvidde mm
: 600 
 

Første Ejer:
Andre Ejere:
Andre Tilhørsforhold:
Bemærkninger:  
Se også medlemsbladet "Tipvognen: 4.07-S.31 
Opdateret d.: 24-11-2008 

t

     Søgning