Smalsporede industribanelokomotiver
space

  ID: 113 
Foto: AKH 081999 
Foto Tekst: I Ll. Vildmose på vigespor langs Ny Høstemarkvej nær læsseanlæg for lastbiler 

Lokomotiv Producent: Pedershaab Maskinfabrik 
Type: FD 
Bygge Nr.: 339 
Ejer: SIA Pindstrup Latvia 
Tilgået År: 2006 
Lokalitet: Lielsala 
Landsdel:
Lb. Nr.: 004 
Nuværende Sporvidde mm
: 750 
 

Første Ejer: P. Crome 
Andre Ejere: 19?? Århus Renholdningsselskab 
Andre Tilhørsforhold: 1979 Ll. Vildmose, 2002 St. Vildmose 
Bemærkninger: Tidl. Århus Renholdningsselskab nr. 2 , men omtales nu oftest som "Det gule vidunder". Lokomotivet kørte i mange år i Lille Vildmose og senere i Store Vildmose, begge steder med LbNr. 000 
Se også medlemsbladet "Tipvognen: 4.08-S.26-29, 4.10-S.20-21, 4.13-S-22, 5.14-S.11-13 
Opdateret d.: 23-11-2014 

t

Flere oplysninger     Søgning