Smalsporede industribanelokomotiver
 
Sgning

Indtast nuvrende ejer:


Sgeordet moselauget giver 1 lokomotiver. Heraf 0 damp-, 0 el- og 1 motor-drevne. 1 lokomotiver er i drift.

ID Ejer Tilg.
r
Lokalitet Lb.
Nr.
Sporv.
mm
Lokomotiv
Fabrikat
Byg.
Nr.
Trans-
mision
Status
105  Moselauget  1994  Moseby  600  Kastrup  41  Diesel-mekanisk  I drift 

    S SearchFunction Build VI