Smalsporede industribanelokomotiver
 
Sgning:

Indtast kriterie:

Sgeordet svovlsyre giver 3 hits.

ID A Foto A Ejer A Tilg.
r A
Lokalitet Z Lb.
Nr. A
Sporv.
mm A
Lokomotiv
Fabrikat A
Byg.
Nr. A
MotorFabrikat A Status A
074  Hedelands Veteranbane  1979  Hedeland  Nr. 2  785  Jung  2075  Ude af drift 
073  Hedelands Veteranbane  1979  Hedeland  Nr. 1  785  Jung  2070  Ude af drift 
192  Vildmoseforeningen/Remisen i Dokkedal  20??  Dokkedal  LVB/M2  700  Noord Nederlandsche Maschinefabriek  77503  Perkins  I drift 

    SearchFunction Build VI