Smalsporede industribanelokomotiver
 
Sgning:

Indtast kriterie:

Sgeordet aalholm giver 5 hits.

ID A Foto A Ejer A Tilg.
r Z
Lokalitet A Lb.
Nr. A
Sporv.
mm A
Lokomotiv
Fabrikat A
Byg.
Nr. A
MotorFabrikat A Status A
082  Privateje  2015  Midtsjlland  CA 2  700  Henschel  10842  Ude af drift 
161  Privateje  2014  Brnshj  700  Assens Sukkerfabrik  VW  Ude af drift 
025  Blovstrdbanen  2013  Blovstrd  700  PM  392  Bedford  Ude af drift 
076  Hedelands Veteranbane  1993  Hedeland  B 3  700  Krauss  6801  Under restaurering 
081  Blovstrdbanen  1973  Blovstrd  B 4  700  O & K  5844  Ude af drift 

    SearchFunction Build VI