Smalsporede industribanelokomotiver
 
Sgning:

Indtast kriterie:

Sgeordet sevel giver 4 hits.

ID A Foto A Ejer A Tilg.
r A
Lokalitet A Lb.
Nr. A
Sporv.
mm A
Lokomotiv
Fabrikat A
Byg.
Nr. A
MotorFabrikat A Status A
160  Hjerl Hede  197?  Sevel  D11  785  PM  465  Fordson  I drift 
132  Hjerl Hede  1988  Sevel  HH1  785  Henschel  17819  I drift 
133  Hjerl Hede  1990  Sevel  HH2  785  Krauss  8477  I drift 
134  Torben Juul  1973  Sevel  FJ IV  785  Krauss  5599  Ude af drift 

    SearchFunction Build VI