Smalsporede industribanelokomotiver
 
Sgning:

Indtast kriterie:

Sgeordet ASEA giver 2 hits.

ID A Foto A Ejer A Tilg.
r A
Lokalitet A Lb.
Nr. A
Sporv.
mm A
Lokomotiv
Fabrikat A
Byg.
Nr. A
MotorFabrikat A Status A
053  Hedelands Veteranbane  1976  Hedeland  E26  785  ASEA  333  ASEA  Ude af drift 
054  Hedelands Veteranbane  1976  Hedeland  E27  785  ASEA  334  ASEA  Udstillet / ej kreklar 

    SearchFunction Build VI