Smalsporede industribanelokomotiver

Kilder:

De oplysninger, der bringes p denne "site" er indhentet ved besg p forskellige lokaliteter, fra www, ved opslag i bger/ tidsskrifter  (specielt artikler/noter fra Bent Hansen, Industribaneklubbens forskningsafdeling) samt under samtale med andre smalspors-entusias-ter. Nedenfor henvises til de vigtigste trykte og digitale referencer.

Bger

Forfatter Titel Udgave/ r Forlag/ Udgiver
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
1. del Nordjylland
1. udgave/ 1976 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
2. del Sydjylland  Fyn
1. udgave/ 1976 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
3. del Sjlland, Lolland, Falster, Bornholm
1. udgave/ 1976 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok SUPPLEMENT 1 1. udgave/ 1982 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
4. del Entreprenrlok
2. udgave/ 1996 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
4. del Entreprenrlok Tillg Nr 1
1. udgave/ 1998 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
4. del Entreprenrlok Tillg Nr. 3
1. udgave/ 2000 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
3. del Sjlland, Lolland, Falster, Bornholm
2. udgave/ 2005 Peter Andersens Forlag
Bloch N. Hedehusene og jernbanerne 2005 blochposten
Blovstrdbanen Bloustrd Teglvrk og Blovstrdbanen 2001 1. udgave/ 2001 Blovstrdbanen 2001
Larsen M. F., Nielsen P. T. og Poulsen J. Roer p skinner 2008 Banebger
Lauritsen T og Poulsen J. Roebanerne 2.reviderede oplag/ 1988 Banebger
Lyngesen S. og Nielsen C. Hedelands Veteranbane Materielfortegnelse 2.udgave, 1. oplag/ 1997 Industribaneklubben
Waldemar Jan Danske Smalspors Damplokomotiver 1990 2. Oplag, 1990. Waldemar Jan

 
Tidsskrifter 

Titel Nr./ r Beskrivelse Udgiver
Tipvognen Samtlige  Medlemsblad for Industribaneklubben Industribaneklubben

 
www

"Site" Beskrivelse
bentsbane.dk Bent Hansens site
blovstrodbanen.dk Blovstrd Banens hjemmeside
ibk.dk Industribaneklubbens hjemmeside
lokhersteller.de Lokomotivfabriken in Deutschland v. Jens Merte

Sidst opdateret: 11-05-15