Smalsporede industribanelokomotiver

Kilder:

De oplysninger, der bringes på denne "site" er indhentet ved besøg på forskellige lokaliteter, fra www, ved opslag i bøger/ tidsskrifter  (specielt artikler/noter fra Bent Hansen, Industribaneklubbens forskningsafdeling) samt under samtale med andre smalspors-entusias-ter. Nedenfor henvises til de vigtigste trykte og digitale referencer.

Bøger

Forfatter Titel Udgave/ År Forlag/ Udgiver
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
1. del Nordjylland
1. udgave/ 1976 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
2. del Sydjylland  Fyn
1. udgave/ 1976 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
3. del Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm
1. udgave/ 1976 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok SUPPLEMENT 1 1. udgave/ 1982 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
4. del Entreprenørlok
2. udgave/ 1996 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
4. del Entreprenørlok Tillæg Nr 1
1. udgave/ 1998 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
4. del Entreprenørlok Tillæg Nr. 3
1. udgave/ 2000 Peter Andersens Forlag
Andersen P. Smalsporede Industrimotorlok 
3. del Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm
2. udgave/ 2005 Peter Andersens Forlag
Bloch N. Hedehusene og jernbanerne 2005 blochposten
Blovstrødbanen Bloustrød Teglværk og Blovstrødbanen 2001 1. udgave/ 2001 Blovstrødbanen 2001
Larsen M. F., Nielsen P. T. og Poulsen J. Roer på skinner 2008 Banebøger
Lauritsen T og Poulsen J. Roebanerne 2.reviderede oplag/ 1988 Banebøger
Lyngesen S. og Nielsen C. Hedelands Veteranbane Materielfortegnelse 2.udgave, 1. oplag/ 1997 Industribaneklubben
Waldemar Jan Danske Smalspors Damplokomotiver 1990 2. Oplag, 1990. Waldemar Jan

 
Tidsskrifter 

Titel Nr./ År Beskrivelse Udgiver
Tipvognen Samtlige  Medlemsblad for Industribaneklubben Industribaneklubben

 
www

"Site" Beskrivelse
bentsbane.dk Bent Hansens site
blovstrodbanen.dk Blovstrød Banen´s hjemmeside
ibk.dk Industribaneklubben´s hjemmeside
lokhersteller.de Lokomotivfabriken in Deutschland v. Jens Merte

Sidst opdateret: 11-05-15