Print Page | Close Window

Malmø City Tunnel

Printed From: Smalsporede industribanelokomotiver
Category: Industribaner
Forum Name: Nuværende Industribaner udland
Forum Discription: Tips spørgsmål og andet for aktive industribaner i udland
URL: http://smalspor.dk/forum/forum_posts.asp?TID=98
Printed Date: 19 November 2017 at 00:16
Software Version: Web Wiz Forums 10.11 - http://www.webwizforums.com


Topic: Malmø City Tunnel
Posted By: Bent H
Subject: Malmø City Tunnel
Date Posted: 27 February 2008 at 12:07

Malmø City Tunnel

Tekst og fotos: Bent Hansen. Alle fotos er taget den 18. september 2007.

Også dette arbejde har været beskrevet i Tipvognen denne gang i nr. 4 for 2007. Her er kun at sige, at arbejdet synger på sidste vers. Skal du bese det, er det nu. I Tipvognen var der en "kørselsbeskrivelse" både for bilende, gående og de, der ville benytte offentlige transportmidler.
 
MCG, Malmö Citytunnel Group TL06, Schöma 6093/2006. Type CFL180DCL. 250 hk. 27 t. 2007 fra Stadtbahnanlæg i Köln. Forinden var lokomotivet kortvarigt til eftersyn hos Schöma. Lokomotivet ses her på arbejdspladsen.
 
Banenettet er større her, idet der samtidig bores med to maskiner. Der findes både små og store lokomotiver, flere købt brugt fra byggepladser rundt om i verden. De store lokomotiver bruges til element- og mørtelkørsel i tunnelen, mens de små bruges til rangerbevægelser og kørsel med småting samt kørsel med elementer fra fabrik til lagerplads. Elementvognene er forskellige, idet vognene til elementtransport til tunnelen er væsentlig mere komplicerede med blandt andet bremser som følge af banens fald mod tunnelen.
 
MCG 4, Schöma 6137/2007. Type CFL200DCL. 250 hk. 35 t. 900 mm sporvidde. Lokomotivet har undtagelsesvis både ejerlogo og tydeligt nummer. TL06 fører delvist nummerbemaling fra den tidligere ejer. Nr. 4 holder i fotoøjeblikket på yarden, som man i fagsproget kalder den sporrist, hvor der kan hensættes materiel midlertidigt eller oprangeres tog eller afvents fri bane i den enkeltsporede tunnel. Toget holder med et lokomotiv i hver ende for et firevogns tog med elementer. Der er syv elementdele med gummipakninger samt et trapezformet låsestykke på bagerste vogn. Disse otte dele danner en ring. Stykket, der skiller sig ud, er den del, der danner bunden og tjener til sæde for smalsporet og senere jernbanesporet.
 
Overjordsvogne. Det udborede materiale skylles ud med vand i Hallandsåsen, men i Malmö Citys Tunnelen går det på bånd. Tværtunnelerne, der skaber forbindelse i nødsituationer, graves ud manuelt. Her ses moderne, toakslede tipvogne til denne transport. Kalken tippes i gruben her og køres derefter på lastbil tværs gennem Malmö til havneområdet, hvor der fyldes op.
 
Mørtellæsseanlæg på yarden. Toget fra billede 2 holder til venstre. Dernæst et af lokomotiverne med lav motorhjælm, der som nr. 6 på foto 1 godt kan have lige så stor motor som nr. 3 og 4. På læssesporene holder to mørtelvogne, mens en helt andet type vogn med rund beholder står helt til højre.
 
Kabelrullevogn, mørtelvogn og lidt af en fladvogn, med en kurv monteret på en entreprenørmaskine på gummihjul. Fladvognen har bremse, og mørtelvognen er to_trucket.
 
Personvogn P 1 og P 2. I forgrunden en personvogn anvendt som redningsvogn. Den holder sammen med en fladvogn med blandt andet iltflasker til kunstigt åndedræt i tilfælde af iltsvigt i tunnelen. Vognene er placeret lige ved tunnelnedkørslen. Andetsteds holdt endnu en personvogn.
 
Svære elementvogne til transport af elementer på tunnelbanen, hvor der er et vist fald navnlig ved nedkørslen til tunnelen.
 
Mere spinkle elementvogne på elementfabrikken. Vognene her har ikke bremse. De høje blå ben tilhører elementkranen. Bag vognen ses nogle gule støtter, hvor der på det fjerneste sæt ligger et enkelt element. Mellem de gule støtter ligger et spor, hvor en automatvogn kører med elementer, som den hydraulisk løfter og anbringer på støtterne, så kranen kan få fat i dem og flytte dem til elementvognene eller ud på jorden, hvis ingen vogne i øjeblikket er disponible.
 
Betonkanoner. Disse fandtes på banen i mühlhäuserfabrikat i tre størrelser, stor, kæmpe og som her super. Ved synet føler man sig hensat til gamle dage i den amerikanske rumstation i Cape Canaveral eller i russernes ditto i Baikunur i Kazakhstan. Begge steder kørtes eller køres raketter på tog fra remise til affyringsrampe. Disse betonblandere er nu mere fredelige, idet de bare holder betonen lind, idet de kan rotere, så betonen kan sprøjtes på plads.
 
På en elementvognene ses her en påsat transportabel kasse med frontlys, slutlys og tvkamera, samt stik til kablet. Endvidere kablerne til bremsen samt centralkoblingen. I lokomotivets førerhus findes en monitor, så føreren ikke helt kører i blinde.
 


-------------
Venlig hilsen

Bent HansenPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.11 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2012 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk