Print Page | Close Window

Lille Vildmose eller resterne

Printed From: Smalsporede industribanelokomotiver
Category: Industribaner
Forum Name: Nuværende Industribaner Danmark
Forum Discription: Tips spørgsmål og andet for aktive industribaner i Danmark
URL: http://smalspor.dk/forum/forum_posts.asp?TID=139
Printed Date: 18 May 2021 at 13:40
Software Version: Web Wiz Forums 10.11 - http://www.webwizforums.com


Topic: Lille Vildmose eller resterne
Posted By: Anders
Subject: Lille Vildmose eller resterne
Date Posted: 22 May 2009 at 09:35
Lille Vildmosen trafikalt.
 
Lange rækker af klyner skåret i sommeren 2004 i Lille Vildmose
 
Nu er det snart et år siden vi hørte fra http://www.hybenvang.dk/forum/forum_posts.asp?TID=104 - Lille Vildmosen ... Dengang var der ikke meget trafik tilbage. Kun en enkelt http://www.smalspor.dk/showroom02.asp?soeg=115 - PM stod på sporene samt en del trætørvevogne. Hvordan ser her ud nu? Er herligheden ryddet for altid eller kan man stadigvæk fornemme fordums tid skæve men i den grad blanke spor? Spor fra industribaneliv der har forstyrret freden siden 2. Verdenskrig hvor brændsel blev udvundet i mosen. Men nu er her stille igen. I dag er stedet fredet som en Højmose af den største af sin sl*gs i Nordeuropa.
 
Lidt smalspor bliver der dog tilbage. http://www.lillevildmose.dk/Default.aspx?ID=15 - Lille Vildmosecentret åbner udstilling om området og i den forbindelse er der planer om at udlægge en mindre smalsporsbane i området. Trækkraft er en http://www.smalspor.dk/showroom02.asp?soeg=194 - PM lok restaureret i Dokkedal remise.
 
Hvem har besøgt mosen fornylig og vil berette om smalsporssituationen på stedet?
 
 


-------------
Venlig hilsenAndersReplies:
Posted By: Anders
Date Posted: 17 October 2009 at 10:14
Banen i Lille Vildmose er nu endeligt afviklet.
 
 
 
 

Close-up af Schöma nr. 3335 nær vogntippeanlægget hvis bygning anes bag loket. 

 

Informationen var jo kendt men hvad der var blevet af de tilbageværende lok var ikke blevet bekræftet til redaktionen før i går. 2008 var således det sidste år med produktion i den gamle mose og i år 2009 blev det banens endeligt. Banens oprindelige udstrækning var helt ind til fabrikken i Sønder Kongerslev. Da den gamle fabrik nedbrændte i foråret 1990 genopbyggedes en ny og morderne fabrik på samme adresse men samtidig nedlages banetrækningen fra mose til fabrik og denne kørsel varetoges herefter af lastbiler med kæmpe containere som blev læsset ved det nye vogntippeanlæg og transportbånd ude i mosen. Det var en skam, set med industribaneøjne, at denne lange og flotte strækning med ikke mindre end 3 vejoverførelser i niveau blev nedlagt men et lettelsens suk gav da også genlyd da det fastsloges at banetransport var den mest rentable transportform i en tørvemose og at banen blev opgraderet med en del nye skinner og nyt spor til følge. Få år forinden var også indkøbt splinternye Schöma lok hvor af det sidste ankom i 1989.

 

Men først flere fotos af denne fantastiske Danske industribane i fuldt vigør. Alle fotos af TKH og AKH ved besøg i mosen den 25. juni 2004.

 

Schöma nr. 3335 kørte i Lille Vildmose som nr. 0010

 

Nr. 3335 er bygget i 1971 til Rørdal Cementfabrik ved Aalborg og kørte som nr. 510-330 indtil Pindstrup købte loket i 1983 efter Rørdal havde nedlagt deres baner. Loket kørte på 500 mm banen ved fabrikken med færdig- og halv færdige vare bland andet til udskibning. Ved overtagelsen til Pindstrup blev loket omsporet til 700 mm og indsat i drift ved Lille Vildmose hvor det kørte på den dengang lange strækning til Tørvefabrikken i Søndre Kongslev. Loket er nu, som de øvrige tilovers blevne lok, overført til fabrikkens mose i Letland. Under hvilket nummer det kører her ved jeg ikke.

 

Det andet lok som stod tilbage og benyttedes til bortskaffelsen af skinner og sveller er Pedershaab Maskinfabrik nr. 284 og kørte under Pindstrup som nr. 002. Loket er bygget i 1941 og er af typen FD hvor Ford A eller B motoren er udskiftet med en 2 cylindre Deutz diesel luftkølet som anvendes ligeledes i de andre lok og maskiner ved Pindstrup og i tørveproduktionen generelt. Hvorvidt den altid har kørt i Lille Vildmosen er mig ukendt også hvilke ejere som evt. har været ind over. Lokomotivet er nu overdraget til Remisen som jo har PM af tilsvarende type der er ny istandsat og kører på museets indtil videre korte bane. Meningen er dog med tiden at åbne en bane ud i mosen for turistkørsel. Spændende projekt som måske kan føres ud til vogntippeanlægget ved Ny Høstemarkvej som Pindstrup har ladet blive tilbage efter oprydningen som et kuriosum til eftertiden for musealt formål.

 

Et sidste billede af en tørvevogn i træ som var standarden i Lille Vildmose indtil slutningen af produktionen.

 


-------------
Venlig hilsenAndersPrint Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.11 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2012 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk