Smalsporede industribanelokomotiver

Hvad betyder smalspor ?

Begrebet smalspor dækker sporvidder mindre end 1435 mm (normalspor). En moderne industribane anvender typisk sporvidde 600 - 900 mm. og det rullende materiel består ofte af dieselhydrauliske lokomotiver og åbne vogne til transport af grus eller tørvesmuld. 
Industribaner anvendes i mosebrug og ved anlægsopgaver som f.eks tunnelbyggerier.
Størstedelen af de danske smalsporslokomotiver tilhører veteranbaner eller museer, idet lastbiler i dag udfører mange af de opgaver, man for 60 år siden anlagde en midlertidig bane for at få løst. 
I dag anlægges industribaner primært ved større anlægsopgaver. Som et eksempel kan nævnes bygningen af Storebæltstunnellen. 
I de jyske tørvemoser anvendes lette lokomotiver og vogne til transporten af spaghnum, fordi moderne traktorer og lastbiler har svært ved, at klare sig i det dybe dynd. 

Hver er vi ?

Vi er 2 brødre, der gennem snart 40 år har besøgt adskillige lokaliteter i Danmark med henblik på at  finde ibrugværende såvel som nedlagte smalsporede industribaner og beskrive disse i billeder og tekst.
Interessen for industribanerne stammer fra barndommen, hvor vi jævnligt besøgte det lokale teglværk, der  frem til 1980 anvendte et omfattende smalsporet industribaneanlæg til transport af ler til murstensproduktion. Selvom det var forbundet med faren for, at nogen skulle opdage os, var det spændende at tage en tur rundt på teglværket. Oftest foregik besøgene i skumringen, hvilket indebærer, at de fleste erindringer henligger i tusmørke. Der er lagret talrige motiver af teglværkets 2 diesellokomotiver holdende med tipvogne ved aftipningsanlæget i det "indre fotoalbum", men det lykkedes også enkelte gange at overvære lergravningen fra en fjern markvej. Når
teglværket besøgtes efter fyraften, kunne banen befares til fods og ofte henstod tipvogne på sidespor i lergraven, hvilket gav os mulig- hed for, at rangere. Tipvogne lader sig let skubbe og blot svage niveauforskelle kan give fart på... Mange af læserne vil sikkert nikke genkendende til spændingen ved at lege med tipvogne.
Alt for længe havde vi imidlertid glemt vores interesse og det var faktisk helt tilfældigt, at et eksemplar af "Tipvognen" (medlemsblad for Industribaneklubben) kom indenfor rækkevidde på biblioteket i Haslev. Omgående vækkedes minder og lysten til selv at opdage nye baner og det er siden blevet til mange ture rundt i Danmark og Sverige.
Overraskede har vi konstateret, at de små baner anvendes i stort antal, specielt i udlandet.Anders AKH og Thomas TKHSidst opdateret: 07-11-22